skip to Main Content

Hvem er vi

Denne webside ejes af Annalie Jørgensen – Psykoterapeut MPF – CVR 40556540

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

For at kunne overholde retlige forpligtelser, f.eks. i henhold til bogføringsloven, og for at kunne arbejde effektivt og ansvarligt som behandler og underviser, og for at overholde har jeg brug for forskellige personoplysninger.

De personoplysninger jeg lagrer er almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt andre vigtige helbredsrelaterede informationer, som er relevante for dit forløb.

Hvem vi deler dine data med

Jeg videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du anmoder mig om det og skriftligt har givet din tilladelse hertil.

Hvordan behandles dine data

Du har ret til at få dine personoplysninger slettet uden unødig forsinkelse, når ét af følgende forhold gør sig gældende:

For overholdelse af reglerne om bogføring slettes alle personoplysninger iht. bogføringsloven. Dvs. at de slettes helt regnet fra indeværende år og fem år tilbage. Personoplysninger, der ikke er relevante ift. bogføringsloven og SKAT, kan slettes efter endt behandling, når du anmoder om det, og ellers slettes de senest et år efter din sidste konsultation.

Oplysningerne behandles manuelt. Fysisk materiale opbevares aflåst. Identitetsark med oplysninger, der kan identificere dig, opbevares adskilt fra øvrige fortrolige oplysninger om dig. Det sker ved benyttelse af kode (pseudonymisering).

Du kan altid kontakte mig for at få oplyst, hvilke personoplysninger jeg har liggende om dig.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Back To Top