skip to Main Content

Rettigheder

Annalie Jørgensen har samtlige rettigheder til alle former for materiale, der stilles til rådighed i forlængelse af købet. Køberen har en personlig brugsret til materialet, der ikke må viderebringes – kopieres eller distribueres til tredjemand.

Betingelser omkring betaling og afvikling

Events afvikles på de tidspunkter, der er angivet i forlængelse af produktbeskrivelsen. Ved en given aflysning fra Annalie Jørgensen refunderes køber det fulde beløb. Ved en given aflysning af enkelte dage, erstattes datoerne af nye.

Ændringer omkring tid og sted oplyses køber mindst 24 timer før den tiltænkte afvikling af arrangementet.

Købers tilmelding er bindende. Der er dog 14 dages fortrydelsesret fra den dag, produktet er købt. Ved sådanne tilfælde kontakt os via terapi@annalie.dk. Det vil dog være en betingelse for en evt. fortrydelse indenfor de første 14 dage, at køber ikke er påbegyndt sin deltagelse på forløbet.

Der gives ingen refusion. Du er til gengæld velkommen til at overdrage din plads til en anden, blot du orienterer os derom på terapi@annalie.dk. I tilfælde af at der er venteliste, vil det dog være muligt at få refusion, såfremt pladsen går videre til én fra ventelisten.

Ansvar

Annalie Jørgensen fraskriver sig ethvert ansvar, derunder givne erstatningsansvar disse end måtte pådrage sig i forlængelse med salget af deres produkterer og personlig fremtræden, hvorfor disse ikke er ansvarlig for skade, tab eller simpel uagtsom handling.

Det er købers eget ansvar at booke de tilhørende sessioner inden forløbets afslutning, ellers går disse tabt.

Ændring af tidspunkt for sessionen skal ske senest kl 16.00 dagen inden.

Ved personlig session er det dit eget ansvar, at telefonforbindelsen samt øvrige tekniske forbindelser er velfungerende.

Back To Top